متن آهنگ امید دلنواز رفیقم دردت به جونم

 

بنشین رفیقم تا درد دل بگویم ؛ ببین چه کرده فلک با حال روزم

در اوج غربت فقط من تو رو داروم ؛ ببین رفیقم بیا برس به دادم

در اوج غربت فقط من تو رو داروم ؛ ببین رفیقم بیا برس به دادم

رفیقم دردت به جونم ای برار مهربونم ؛ یاور غم و جنونم

وقته پیکای شرابه ؛ گر همش رنج و عذاب ؛ یاد دل های خرابت

♪♪♪♪♪

این چه درده که مرحمی نداره ؛ این چه درده که مرحمی نداره

آسمونم به حال من می باره ؛ رفاقت ما مثاله هر کتابه

خط به خطه ش مرحمی هر دوایه

رفاقت ما مثاله هر کتابه ؛ خط به خطه ش مرحمی هر دوایه

رفیقم دردت به جونم ای برار مهربونم ؛ یاور غم و جنونم

وقته پیکای شرابه ؛ گر همش رنج و عذاب ؛ یاد دل های خرابت

♪♪♪♪♪

این چه درده که مرحمی نداره ؛ این چه درده که مرحمی نداره

آسمونم به حال من می باره

رفاقت ما مثاله هر کتابه ؛ خط به خطه ش مرحمی هر دوایه

رفاقت ما مثاله هر کتابه ؛ خط به خطه ش مرحمی هر دوایه

رفیقم دردت به جونم ای برار مهربونم ؛ یاور غم و جنونم

وقته پیکای شرابه ؛ گر همش رنج و عذاب ؛ یاد دل های خرابت