متن آهنگ محمد خلخالی جانه خدا چه رسمیه

 

ها رفق دارمه خبر وا بیه زندون در ؛ حکم زندونه بزونه ونه بوری زندون بر

تی دست دستبند تی پا زنجیر بوردی زندون بهی اسیر

من تی اسیری دور رفیق ته جدایی دور ؛ من تی اسیری دور رفیق ته جدایی دور

♪♪♪♪

جانه خدا چه رسمیه همه دنیا نامردیه ؛ هرچی مردو پهلوونه زندونیه

اره زندونیمه بی ملاقاتیمه ؛ اره زندونیمه بی ملاقاتیمه

تره گمه جانه برار حنجره زخمیمه ؛ تره گمه جان برار محمد خلخالیمه

♪♪♪♪

مه دست قلم مه غمه فراوون ؛ مه دست قلم مه غمه فراوون

نامه نویسمه روی تخت زندون ؛ نامه نویسمه روی تخت زندون

مه دل پر از درده آهای عاشقون ؛ عجب دلی داشته بیچاره مجنون

اره زندونیمه بی ملاقاتیمه ؛ اره زندونیمه بی ملاقاتیمه

تره گمه جانه برار حنجره زخمیمه ؛ تره گمه جان برار شهاب خلخالیمه