متن آهنگ اونو چوخ سودییمی یار بیلسین

 

بو گوزلیک ده ظریف لوست اوزولور

او گولن واقتدا طبیعت ده گولور

یار اونی سودییمی یاخشی بیلیر

دییرم یینه گوی تکرار بیلسین

دییرم یینه گوی تکرار بیلسین

اونی چوخ سودییمی یار بیلسین یار بیلسین

اونا چوخ احتیاجیم وار بیلیسین وار بیلسین

گوزومده محبت ندی گورسنیر

گوزلریمه باخان سومیی اورگنیر

سومیرم سوزی اورییمده گیزلنیر

اعتراف الییرم آشکار بیلسین

اونی چوخ سودییمی یار بیلسین یار بیلسین

اونا چوخ احتیاجیم وار بیلیسین وار بیلسین

یار نجه محبتلی دی بیلیرم

جانیمی جانینا قوربان ادیرم

او منی منده اونی چوخ سویرم

سوگیسین سوگیمه اوخشار بیلسین

سوگیسین سوگیمه اوخشار بیلسین

اونی چوخ سودیمی یار بیلسین یار بیلسین

اونا چوخ احتیاجیم وار بیلیسین وار بیلسن

سویرم من سنی آشکار دییرم

سنه چوخ احتیاجیم وار دییرم

گجه لر یوخلاریمدا یار دییرم

بونی یاریم دییب دی یار بیلسین

اونی چوخ سودییمی یار بیلسین یار بیلسین

اونا چوخ احتیاجیم وار بیلیسین وار بیلسین

او منیم گوز ببییم نازلی گولوم

منی خوشدور اونون اوغلوندا ظولوم

منی اوننان آییران آنجاخ اولوم

یانسین بو سوگینی یاغ یار بیلسین

یانسین بو سوگینی یاغ یار بیلسین

اونی چوخ سودییمی یار بیلسین یار بیلسین

اونا چوخ احتیاجیم وار بیلیسین وار بیلسین