متن آهنگ میعاد عظیم پور شبگرد

 

من یه عاشق شبگردم که نمیتونم به تو برگردم

انقده همه شبیهتن که حتی به چشامم شک کردم

کو تا دوباره دلم بخواد یکی مثل تو تو زندگیم بیاد

جای تو هنوز خالی مونده طاقت دوری کمه دلتنگیام زیاد

من از تو غیر از خودت هیچی نمیخوام

دیگه  با تنهاییم راه نمیام تو که دلت هر چی دلت خواست و گفتی

منم که باید جلو تو کوتاه بیام

فهمیدم عادت عشقی نیست وقتی که دلت پیش هیچکی نیست

اون که دوسش داری پیشت هست اما هیچ وقت نیست

♫♫♫

جذاب واست حرص خوردنام به روم نیار خودم میدونم الان

دلت تنگه واسه ی غر زدنام وقتی رفتی هیچکی نموند برام

هیچکی نموند برام

من از تو غیر از خودت هیچی نمیخوام

دیگه با تنهاییم راه نمیام تو که دلت هر چی دلت خواست و گفتی

منم که باید جلو تو کوتاه بیام

فهمیدم عادت عشقی نیست وقتی که دلت پیش هیچکی نیست

اون که دوسش داری پیشت هست اما هیچ وقت نیست

♫♫♫

من از تو غیر از خودت هیچی نمیخوام

دیگه با تنهاییم راه نمیام تو که دلت هر چی دلت خواست و گفتی

منم که باید جلو تو کوتاه بیام

فهمیدم عادت عشقی نیست وقتی که دلت پیش هیچکی نیست

اون که دوسش داری پیشت هست اما هیچ وقت نیست