متن آهنگ حمید اصغری هوایی

 

تو چشات چی داری که انقدر هواییم کرده

عشق من و عشق تو عشقم چه صدایی کرده

بین مردم هر دومون شدیم لیلی و مجنون

میبینی چه حالی داره عشقم عشقمون

چشمات واسم دنیاستو حرفات پر از حسه

وابستتم بد جور با حال این قصه

باید بمونی تا ثابت کنم خودمو

همه میدونن که بد عاشقت شدمو

♫♫♫

دست من نبود که انقده زود این دلو دو دستی به دلت دادم

دیگه وقتشه هر جوری بشه من با تو یه انفاق افتادم

چشمات واسم دنیاستو حرفات پر از حسه

وابستتم بد جور با حال این قصه

باید بمونی تا ثابت کنم خودمو

همه میدونن که بد عاشقت شدمو

♫♫♫

دست من نبود که انقده زود این دلو دو دستی به دلت دادم

دیگه وقتشه هر جوری بشه من با تو یه انفاق افتادم

چشمات واسم دنیاستو حرفات پر از حسه

وابستتم بد جور با حال این قصه

باید بمونی تا ثابت کنم خودمو

همه میدونن که بد عاشقت شدمو