متن آهنگ پولوم پارام یوخدی

 

کاسیب اوشاغام یتیم اوشاغام فیرلانیرام ساده

پولوم پارام یوخدی دیه سالان یوخدو یاده

جوانلاغیم گتدی هدر ویسکیه کورشاندیم

بیرده آیلدیم کی منیم اویمی یخیب باده

نعشه ندی عاراق ندی منیم اله شیلر له آرام یوخدو

آلاجی یاشاماق ندی منیم اله شیلر له آرام یوخدو

هر گجه کف مجلیسینده هر گجه بیر یرده

اویوب بوجور شیللره اوریمی سادیم درده

خوش گونومده شاد گونومده یانیما گلن دوسلار

هچ بیری یوخدو ایندی تک قالمیشام شهرده

نعشه ندی عاراق ندی منیم اله شیلر له آرام یوخدو

آلاجی یاشاماق ندی منیم اله شیلر له آرام یوخدو

من ایندی دوشدوم باشا هر شین داشینی آتدیم

آخر کی گجدن گجه ایستدیلریمه چاتدیم

من ایندی دوشدوم باشا هر شین داشینی آتدیم

آخر کی گجدن گجه ایستدیلریمه چاتدیم

حیف جوانلاغیمی بوجور شیللره حسر ادیم

اوزوم اوزومی گور نقدر بوش یره آلادیم

نعشه ندی عاراق ندی منیم اله شیلر له آرام یوخدو

آلاجی یاشاماق ندی منیم اله شیلر له آرام یوخدو

چتین همین گونلره دونمی نه زور ممکن

گریدی دوز یول سچسن عمر الدسن دوزگون

گور نچه ایلریمی ایتیردیم کفه آلاندیم

ایندی همین گونلری خاطرلیرام اوزگون

نعشه ندی عاراق ندی منیم اله شیلر له آرام یوخدو

آلاجی یاشاماق ندی منیم اله شیلر له آرام یوخدو