متن آهنگ محمد حشمتی کدوم کوه و کمر

 

کدوم کوه و کمر بوی تو داره یار کدوم مه جلوه ی روی تو داره

همان ماهی که از قبله زند فریاد نشون از طاق ابروی تو داره

مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خودم بیرونم کردی وای

مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خودم بیرونم کردی وای

ستاره آسمون نقش زمینه وای خودوم انگشتر وای یارم نگینه

خداوندا نگهدار نگین باش که یار اول و آخر همینه

مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خودم بیرونم کردی یار

مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خودم بیرونم کردی یار

دو تا چشم بر راه دردارم خدایا وای عزیزی در سفر دارم خدایا

همه میگن عزیزت کی میای وای به دل شوق دگر دارم خدایا

مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خودم بیرونم کردی وای

مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خودم بیرونم کردی وای