متن آهنگ ایلیا ای جی گفتی عاشقمی

 

♪♫ گفتی عاشقمی بگو چرا رفتی منو زدی زمین نگو عاشقمی

♪♫ از عاشقی تو من چیزی ندیدم حداقل نگو که من برات غریبم

♪♫ همه چی منی چیه بی تو من میمیرم بی تو همه میدونن اینو

♪♫ تنگه دلم برای تو روانی ندیدی چه حالی دارم این شبایی که نیستی دوری و من

♪♫ نمی خوام بدون تو اینو همه میدونن دیگه زنگ نزن به من

♪♫ عمرم هدر رفت تازه من فهمیدم از وقتی رفتی از عاشقی ترسیدم

♪♫ اون که بود که با تو همه چی خوب میدید بی تو یه بد بین بود

♪♫ بگو اون همه قول که به من دادی و میسازیم یه خونه جای دور

♪♫ می گفتی هرچی بشه پات میمونم بگو این بار اگه غرورمو شکستی نرفتم

♪♫ دلم گیر بود من ساده همه زندگیمو ربخت مبه پات بگو حقم این بود نه

♪♫ خستم بد یه کاری کردی بام که از درون له شم

♪♫ نتونم دلمو غیر خودت به کس دیگه ندم

♪♫ چشمات یه کاری کرد که بمونم و نتونم برم

♪♫ بات کلی حرف دارم انقد بدیات چشامو گرفت که خوبیاتو خودت بردی از یادم

♪♫ با اینکه زدی منو داغون کردی چیزای خوب میخوام واست

♪♫ واسه منم فراموش شدی ولی خب هر جا رو میبینم اون میاد یادم

♪♫ دلم بد حوری گرفته اخه

♪♫ تو که رفتی من غریبه شدم با همه نگو نزدی زدی یه عالمه

♪♫ میتونی جای زخمامو ببینی

♪♫ نگو ندیدی که دیدی عاشقتم رفتی واسه که اخه اسه من

♪♫ مثل فرشته که عشقش تو قلبم بوده و همیشه میمونی

♪♫ تو که نرفتی تموم روز دلگیرم از دستت نمیخوام بدم هم از دستت تو رو بهم نگو برو

♪♫ چون همه زندگیمو ریختم پات و ریختی دور

♪♫ هرکاری کردی بام تو میشی کور

♪♫ ولی نمیبینی چقدر شکستمو دیگه روانی شدم

♪♫ کاش یکم دلش می سوخت