متن آهنگ مهدی صدوقیان یه روزی بود

 

♪♫ یه روزی بود تو این شهر منم یه یاری داشتم

♪♫ یه روز و روزگاری برو بیایی داشتم

♪♫ همه چی رو به راه بود چه حس و حالی داشتم

♪♫ نه غم و غصه و فکر و خیالی داشتم

♪♫ ای خدا ای خدا پس چرا تموم شد

♪♫ یار بی وفامون مال دیگرون شد

♪♫ ای خدا ای خدا پس چرا تموم شد

♪♫ یار بی وفامون مال دیگرون شد

♪♫ یادته اون روزا چه دلخوشی داشتیم

♪♫ بالا پایین شهر رو رو سرمون میذاشتم

♪♫ حالا دلخوشیمون با رفتنت تموم شد

♪♫ از اونی که همش میترسیدم همون شد

♪♫ ای خدا ای خدا پس چرا تموم شد

♪♫ یار بی وفامون مال دیگرون شد

♪♫ باورم نمیشد یه روزی اون نباشه

♪♫ آخه میگفت که با من بودن از خداشه

♪♫ اما وقتی که رفت روی دلم نوشتم

♪♫ همه چی تمومه لعنت به سرنوشتم

♪♫ ای خدا ای خدا پس چرا تموم شد

♪♫ یار بی وفامون مال دیگرون شد