متن آهنگ اسی بند پی ها دادا ها دادا

 

هیاهو هیاهوی مازندرانه اره دشمن بوین سرزمین شیرانه

به مثل دریای خزر نا آرامیمی به مثل نهنگ دریای در آب می

ها دادا ها دادا برار براری قربون اینجه مازندرونه هسته نگین قربون

حرف زور نزنین که امه گوش نشونه یل و سردار بیارین امه پیش خرگوشنه

گوش هاده چی گمه اینجه مازندرونه از تبار کوروش رستم پهلوونه

ها دادا ها دادا برار براری قربون اینجه مازندرونه هسته نگین قربون

برو بوریم برار میدون جنگه کنار اما تنها ایمی لشگر بیارین هزار

میدون نبردمی مازندرونی مرد می تفنگ برنو بیارین اما دست خالی ایمی

ها دادا ها دادا برار براری قربون اینجه مازندرونه هسته نگین قربون

مرد صحرامی یکه و تنهامی تاج سر میدون مازنی ریکامی

هیرا هیرا کمی داد و ونگ و وا کمی میدونی شاه وومی شی سر ره بالا کمی