متن آهنگ آخ آخ بی وفام تو رو باختم کجام

 

 ♦♪ دلم خوش بود یه روز ، بازم می بینمت توی این کوچه ها

 ♦♪ ولی رفتی تو باز پی بخت خودت آرومو بی صدام

 ♦♪ فقط به من بگو دل سنگت نسوخت برای من چرا

 ♦♪ فقط به من بگو دل سنگت نسوخت برای من چرا

 ♦♪ آخ آخ بی وفام ، تو رو باختم کجام ؛ آخ آخ بی وفام ، تو رو باختم کجام

♦♪ اگه مردم برو سر خاکم نیا اگه مردم برو سر خاکم نیا

♪♫♪♫♪

 ♦♪ تو نیستی بغض تو ، نشسته تو گلوم وا نمیشه چرا

 ♦♪ تو نیستی و غمت نشسته پیش روم نمیره هیچ کجام

 ♦♪ هرچیم بگذره از این خاطر من نمیره اون چشمام

 ♦♪ هرچیم بگذره از این خاطر من نمیره اون چشمام

 ♦♪ آخ آخ بی وفام ، تو رو باختم کجام ؛ آخ آخ بی وفام ، تو رو باختم کجام

 ♦♪ اگه مردم برو سر خاکم نیا اگه مردم برو سر خاکم نیا

♪♫♪♫♪

دلم خوش بود یه روز تو تقویم خدا تو میشی ماله من

ابر گریه رسید که بارونی بشه دوباره حال من

دست خودم که نیست تو پا گذاشتی باز توی خیال من

دست خودم که نیست تو پا گذاشتی باز توی خیال من

 ♦♪ آخ آخ بی وفام ، تو رو باختم کجام ؛ آخ آخ بی وفام ، تو رو باختم کجام

 ♦♪ اگه مردم برو سر خاکم نیا اگه مردم برو سر خاکم نیا