متن ورژن ترکی آهنگ جانم باش

 

جانم باخ کاشکی قایت دمی فایده ورر جانم باخ

روحما باخ توخونور محو اولورام قلبمده داش قلم داش

داها بسدی بیقرار ور چوخ اولوب حسرت بسدی

صبر ادیرم بیلسن ارتیق بزدی داها بسدی داها بسدی

دیوانه دیوانه دیوانه مستم اخ حسرت اولوب آرام که سیر اولموشام خسته

گل درد چوخوم عشق دیوب لیی دیوانن بو عشقده سون مستم

دیوانم و دیوانم و دیوانمو مستم باخ حسرت اولوب آرام که سیر اولموشام خسته

گل درد چوخوم عشق دیوب لیی دیوانن بو عشقده سون مستم

درد چوخدو بو عشقده گل ارتیخ اولوب حسرت یازیخم گلسین

تک اولما اخی گه گل او یادما عشقیم گوزو کوردور اوی حالما

گل اول منه حیاط مجنون گلسه اوتورب دردمه اخلار

تاریخه یازیلار گلی اپارلار عاشق جانمدا

ای جانم باخ کاشکی قایت دمی فایده ورر جانم باخ

روحما باخ توخونور محو اولورام قلبمده داش قلم داش

داها بسدی بیقرار ور چوخ اولوب حسرت بسدی

صبر ادیرم بیلسن ارتیق بزدی داها بسدی داها بسدی

دیوانه دیوانه دیوانه مستم اخ حسرت اولوب آرام که سیر اولموشام خسته

گل درد چوخوم عشق دیوب لیی دیوانن بو عشقده سون مستم

دیوانم و دیوانم و دیوانمو مستم باخ حسرت اولوب آرام که سیر اولموشام خسته

گل درد چوخوم عشق دیوب لیی دیوانن بو عشقده سون مستم