متن مداحی حسین پویانفر همین آرزومه

 

همین آرزومه همینه مسیرم

همین آرزومه همینه مسیرم ، حسینی بمونم حسینی بمیرم

هوایی شدم آقا هوایی تو

هوایی شدم آقا هوایی تو ؛ الهی بشم روزی فدایی تو

کربلا کربلا کربلا ، کربلا کربلا کربلا ، کربلا کربلا کربلا

امیرم حسینه اسیرم حسینه

امیرم حسینه اسیرم حسینه ، همونی که واسش میمیرم حسینه

بزار تا ابد از تو بخونم حسین ، بزار تا ابد از تو بخونم حسین

غلام در خونت بمونم حسین ، غلام در خونت بمونم حسین

کربلا کربلا کربلا ، کربلا کربلا کربلا ، کربلا کربلا کربلا