متن آهنگ خداوندا چقدر سخته جدایی

 

خداوندا چقدر سخته جدایی

میترسم که بری پیشم نیایی

خداوندا چقدر سخته جدایی

از اون ترسوم بری پیشم نیایی

گهی در کشتی گهی در بیابان

گهی در کنج زندون خرابان