متن آهنگ آرشا تابستون

 

میگی بریم سواحل جزایر هاوایی میگم مگه خزر چشه

دریا باشه تو هم باشی دوتایی نمیخوام هیچی عوض بشه

 با تو نمیشه تابستون عادی بشه جز تو دلم عاشق کی بشه

ما که الان اوضاعمون اینه فکر کن فردامون چی بشه

وای وای وای چی بشه این تابستون

وای وای وای برنامه رو بچین زود

وای وای وای چی بشه این تابستون

وای وای وای برنامه رو بچین زود

♫♫♫

غیر تو کی باهام بساز بود لفظ اومدی پام رو گاز بود

جا میذاریم همه  رو جاش زود میریم وسط جاده چالوس

اکسیژن منی پیش تو قلبم میزنه سریع دوست دارم به کسی نگی

که دلم واست میزنه شدید

وای وای وای چی بشه این تابستون

وای وای وای برنامه رو بچین زود

وای وای وای چی بشه این تابستون

وای وای وای برنامه رو بچین زود

♫♫♫

بریم اونوری اونوری هر وری بگی

دلو میکنی میبری هر وری که چی

بریم اونوری اونوری هر وری بگی

اصلا اینطوری اونطوری هر طوری بگی

وای وای وای چی بشه این تابستون

وای وای وای برنامه رو بچین زود

وای وای وای چی بشه این تابستون

وای وای وای برنامه رو بچین زود

تابستونه نمیخوام برم خونه

تابستونه نمیخوام برم خونه

تابستونه نمیخوام برم خونه