متن آهنگ گلی پشت سرت خیلی حرفه

 

♪♥ یه شبه دل تو با دل من بد شد دوری دو روزمون ببین چقد شد

♪♥ انگاری جزر و مد شد قایق تو اومد و رد شد

♪♥ گلی جون بیا ببین یخ زده باغت گلی هیچ گلی نذاشتن تو اتاقت

♪♥ کاش بیام تو خوابت گلی روی دلم نمونه داغت

♪♥ گلی اینجا برفه گلی پشت سرت خیلی حرفه

♪♥ دیگه این شبای من به یاد تو بارونیه پر شدم از فکر تو تو سرم مهمونیه

♪♥ دلو به دریا زدی گذشته آب از سرم ابریه کجای شهر که پی بارون برم

♪♥ گلی بی تو همه با من بدن یه سر بم بزن کی هم رنگته

♪♥ بی تو پر غمه گلخونمون برگرد بمون دلم تنگته

♪♥ مگه میشه تو رو یادم بره این آدم گره به چشمات زده

♪♥ دلی رو که بهت دادم بره به دادم برس که حالم بده

♪♥ دیگه این شبای من به یاد تو بارونیه پر شدم از فکر تو تو سرم مهمونیه

♪♥ دلو به دریا زدی گذشته آب از سرم ابریه کجای شهر که پی بارون برم