متن آهنگ با تو رنگ دنیام چه قشنگه

 

‼♪ یه سری سیاه و سفیدا خوبن مثل برف لای موهات ♥

‼♪ مث کلاویه های پیانو مث اون دوتا چشمات ♥

‼♪ مث ترکیب یه شال سفید با موهای مشکی فرفری ♥

‼♪ مث یه آلبوم عکس قدیمی که پره از عکسای بچگی ♥

‼♪ با تو رنگ دنیام چه قشنگه سیاه سفیده آره همینشه که قشنگه ♥

‼♪ من شب تارمو تو هم شدی ماهمو کنار هم کاملیم میفهمی احوالمو ♥

‼♪ با تو رنگ دنیام چه قشنگه سیاه سفیده آره همینشه که قشنگه ♥

‼♪ من شب تارمو تو هم شدی ماهمو کنار هم کاملیم میفهمی احوالمو ♥

♪►♪►♪►♪

‼♪ توی وضعیت سفیدم باهات متضاد منی ولی رفیقم باهات ♥

‼♪ من سیاهم و تو سفید فرقمون زیاد اما جالب اینه کاملا به هم میاد ♥

‼♪ تیرگی من با روشنی تو قشنگه بعد شب تیره روشنی صبح ♥

‼♪ تو دلیل من برای بوندنی من دلیل تو ♥

‼♪ با تو رنگ دنیام چه قشنگه سیاه سفیده آره همینشه که قشنگه ♥

‼♪ من شب تارمو تو هم شدی ماهمو کنار هم کاملیم میفهمی احوالمو ♥

‼♪ با تو رنگ دنیام چه قشنگه سیاه سفیده آره همینشه که قشنگه ♥

‼♪ من شب تارمو تو هم شدی ماهمو کنار هم کاملیم میفهمی احوالمو ♥