متن آهنگ خواهرم مرسی که همیشه هوامو داری

 

♪‼ خواهرم ، مرسی که همیشه هوامو داری

♪‼ واسه من کم نمیذاری مرسی که دوسم داری

♪‼ آخ که من الهی دور سرت بگردم اگه نباشی میدونی پره دردم

♪‼ اگه نباشی یه لحظم نمیخندم آخ که من الهی دور سرت بگردم

♪‼ پیشم نباشی غم میادش سراغم حتما

♪‼ آره نباشی پیش من میمیرم قطعا

♪‼ تویی غمخوار من همیشه بودی تو سختیا کنار من

♪‼ چه خوبه دارمت بهترین یار من ماه من

♪‼ حاضرم واسه تو هر کاری کنم

♪‼ خواهر نازنیت تویی تاج سرم آخ که من الهی دور سرت بگردم

♪‼ اگه نباشی میدونی پره دردم اگه نباشی یه لحظم نمیخندم

♪‼ آخ که من الهی دور سرت بگردم

♪‼ پیشم نباشی غم میادش سراغم حتما

♪‼ آره نباشی پیش من میمیرم قطعا

♪‼ برارم نگفته قرعه به نام تو میشود هزار دعایم اجابت میشود

♪‼ گمان نمیکنی گمان نمیکنی ولی میشود که میشود