متن آهنگ پسر عمو جان ناز نکن تو خیلی ماهی

 

♪ پسر عمو جان قهر نکن ناز نکن تو خیلی ماهی

♪ جان و ستم که کرده ای باز نکن تو خیلی مایو

♪ بهاره پسر عمو لاله زاره پسر عمو

♪ بهار عاشقان دیداره یار پسر عمو

♪ گلم دور از تو آرامش ندارم پسر عمو

♪ کسی خواهم که احوالش رسانم پسر عمو

♪ خداوندا ز مرگم مهلتی بده پسر عمو

♪ که دیداری به دیدارش رسانم پسرعمو