متن آهنگ تمام عاشقای جهان نمیرسن به گردمان

 

تمام عاشقای جهان نمیرسن به گردمان

هیچکه دیه عین ما نیست عاشق باشن تا پای جان

منو تو یه روحیم گلم ولی نشستیم تو دو جان

پیدا نمیشه عین ما نه رو زمین نه آسمان

ولی تو بی وفا شدی دیه باهام راه نمیای

تازگی ها مثل قدیم منو تو انگار نمخوای

تا که میام پشت خط گوشیه رد مکنی

دواره مه قاطی میشم حال منه بد مکنی

برارگت تازگیا هی سرِ شر داره با ما

میگه بشم نبینمت تو ای کوچه دیه نیا

هیچی نمیگم مه بشش میگم شاید کوتاه بیاد

حرمتشه خیلی دارم فقط به خاطر شما

به خاطرت هرچی بگی از سر رام ور میدارم

هرکی که ادعاش بیاد اونه سر جاش میذارم

تمام دنیا یه طرف تو یه طرف ای چشگم

ای یار خوشگل سفید ابرو کمان مو مشگم