متن آهنگ اگه یک روز منو دیدی

 

♪► اگه یک روز منو دیدی تو خیابوونای این شهر

♪► خودتو نزن به اون راه نگو با دلم شدی قهر

♪► اگه هنوز توی خونت یادگاری هامو داری

♪► نگاشون کن که شاید چهرمو به یاد بیاری

♪► یادگاریت پوسیده از بس که لبم اونو بوسیده

♪► این دل من مست و رنجیده عشقم

♪► اگه یک روز منو دیدی تو خیابوونای این شهر

♪► خودتو نزن به اون راه نگو با دلم شدی قهر

♪► نفسم دیگه بریده از بس که به من اون خندیده

♪► اونکه منتظر منو ببینه عشقم

♪► نه دیگه بسه گریه نکن اونکه گریه نمیکنه

♪► تو بی گناه سوختی واسش فرقی نمیکنه

♪► اگه یک روز منو دیدی تو خیابوونای این شهر

♪► خودتو نزن به اون راه نگو با دلم شدی قهر

♪► زیر پاهاتو نگاه کن ببین یه دل

♪► با همه ی احساساتش له شده

♪► تو همونی که یه روزی میگفتی دلم

♪► خونه ی امید آرزوی تو شده