متن مداحی خاکم نکنید بزارید اربابم برسه

 

به موقع تشییع جنازم به پیرهن مشکیم مینازم

توخونه ی قبرم یاحسین یه ضریح شیش گوش می‌سازم

خاکم نکنید بزارید اربابم برسه اونی که واسم همه کسه

خاکم نکنید دلم فقط آقامو میخوا امام رضا قول داده میاد

امام رضا قول داده میاد حسین حسین نوکرت با کفن بیگانس

بکشید روی من بوریا وقتی که می‌خوام جون بدم

رومو بکنید به رو کربلا یادم نمیره سحرای ناب روشنی رو

بین الحرمین سینه زنی رو یادم نمیره شبای بارونی زیارت

زیرقبه لحظه ی اجابت خاکم نکنید بزارید اربابم برسه

اونی که واسم همه کسه خاکم نکنید دلم فقط آقامو میخواد