متن ریمیکس سیروان خسروی من مقصرم

 

خداحافظی سخته اینجا ته خطه چشمامو میبندم نذار برم

خسته شده روحم فکر میکنی کوهم چشمامو میبندم نذار برم

من مقصرم که عاشقت شدم عاشقت شدم

ولی تو نذار بمونم تنها با خودم تنها با خودم

♫♫♫

عشق چه بی رحمه رو قلب من زخمه اینا همه سهم من از توئه

قایق بی پارو کویر بی بارون تصویر دنیای بعد از توئه

من مقصرم که عاشقت شدم عاشقت شدم

ولی تو نذار بمونم تنها با خودم تنها با خودم

من درختم تو ریشه عشقمی تا همیشه

بدون تو نمیشه

اگه با من تو آشوبی بی من ولی خوبی

میرم واسه همیشه

♫♫♫

دستمو بگیرو چشمامو ببینو تو فقط نذار برم نذار برم نذار برم

نه نمیشه باورم اینه خواهش آخرم

تو فقط نذار نذار برم برم نگو نذار بگو بمون بگو نرو نرو نرو

بگو بمون نرو نرو نه نمیخوام برم

نه نه نه نه