متن آهنگ خیال میکردم عاشقت نمیشم

 

♪◄ خیال میکردم عاشقت نمیشم اگه نگات کنم ی کم

♪◄ یه روز توو خوابمم نمیدیدم واسه تو جونمم بدم

♪◄ دلم ی کاری کرده با غرورم که مثل بچه هام تا از تو دورم

♪◄ که وقتی میری بغض و از چشام میشورم

♪◄ دلت ی لحظه واسه من نمیشه میدونم تقصیر تو نیست همیشه

♪◄ اونیکه مال قلبته دیر عاشقت میشه دیر عاشقت میشه

♪◄ همینه عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره شکنجه آوره

♪◄ همینه عشق ی حس دلهره که میگی با خودت نباشه بهتره

♪◄ همینه عشق همینه عشق

♪◄ خیال میکردم این فقط ی لحظست تموم میشه اگه برم

♪◄ دلم ی جوری مونده توی چشمات که برده خوابو از سرم

♪◄ دلم ی کاری کرده با غرورم که مثل بچه هام تا از تو دورم

♪◄ که وقتی میری بغض و از چشام میشورم

♪◄ دلت ی لحظه واسه من نمیشه میدونم تقصیر تو نیست همیشه

♪◄ اونیکه مال قلبته دیر عاشقت میشه دیر عاشقت میشه

♪◄ همینه عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره شکنجه آوره

♪◄ همینه عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره شکنجه آوره

♪◄ همینه عشق ی حس دلهره که میگی با خودت نباشه بهتره همینه عشق