متن آهنگ اصلا خبر داری چقدر دلتنگتم بی معرفت

 

♪♪ خوبی حالت چطوره بی من خبر داری ازم بی رحم نه نداری

♪♪ خوبه خوبی که حالت خوبه قلبت میزون میکوبه آرومی

♪♪ اصلا خبر داری چقدر دلتنگتم بی معرفت

♪♪ مگه چی میخواستم ازت جز اینکه تو باشی فقط

♪♪ تو تنهایی دلتنگتم با آدما دلتنگتم

♪♪ هر مدلی که فکر کنی من این روزا دلتنگتم

‼‼‼

♪♪ مثل شکنجه اس واسم حست

♪♪ غریبه بودنم با تو گرفتی چشم زیباتو

♪♪ بارون یادم میاره چه آسون اون شبو تو خیابون

♪♪ حالا خالی شده جامون

♪♪ اصلا خبر داری چقدر دلتنگتم بی معرفت !

♪♪ مگه چی میخواستم ازت جز اینکه تو باشی فقط

♪♪ تو تنهایی دلتنگتم با آدما دلتنگتم

♪♪ هر مدلی که فکر کنی من این روزا دلتنگتم