متن مداحی واویلا حرم آواره شده

 

خودم اینجا دلم پشت سر قافله

دارم میبینمت با این همه فاصله

به ناله شد زمینو آسمون ولوله

ناله ی زهرا مرو مادر واویلا حرم آواره شده واویلا حرم آواره شده

تو دله کاروان چه شوری برپا شده

ببین زینب چقدر شبیه زهرا شده

علمدار حرم شبیه مولا شده

شبیه حیدر توی خیبر واویلا پسر ام بنین

واویلا علم می کوبه زمین

واویلا اشک زینبو ببین

تو نگاه سکینه اضطرابو ببین

سراب نیزه های بی حسابو ببین

گلوی نازکه طفل ربابو ببین

ببین شکوه علی اکبر

واویلا آسمون رنگ شبه

واویلا رباب در تابو تبه

واویلا جون زینب به لبه

خودم اینجا دلم پشت سر قافله

دارم میبینمت با این همه فاصله

به ناله شد زمینو آسمون ولوله

صدای زهرا مرو مادر واویلا حرم آواره شده