متن مداحی ذکر لب نوکر ها سیدتی لبیک

 

اسم تو می بارد از نفس باران نور رخت دارد جلوه بی پایان

بر دل خسته می دهد اسمت لذت عشقی مدام بر روح بلندت سلام

سلام ای گوهر دریای نور ای آیه زیبای عشق ریحانه روح خدا

سلام ای دار و ندار علی ای بود و نبود حسن ای مادر ارباب ما

ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک

مهر تو در دل ها آیه توحید است جلوه ای از نورت صورت خورشید است

آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام بر روح بلندت سلام

سلام ای کوثر و توحید و حمد ای وصف تو یاسین و قدر

ای روی تو شمس الضحی سلام ای معنی ام الکتاب

ای مدح تو با جبرئیلای مادر ارباب ما روی لبم اعطینا سیدتی لبیک

یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک نام تو تنها بر زخم دلم مرهم

با تو شود محشر صبح قیامت هم سایه لطفت بر سر دنیا

تا به ابد مستدام بر روح بلندت سلام

سلام ای جان کلام رسول ای عطر تو بوی بهشت ای رحمت بی انتها