متن آهنگ منم آن عاشقی که دل شکسته

 

منم آن عاشقی که دل شکسته ؛ هنوزم پایه معشوقش نشسته

گرفته ماتم از رسم زمونه ؛ فلک تقدیر خوشبختی شو بسته

بیا به عهد خوت جانم وفا کن ؛ دل را از پلیدی ها رها کن

همین امروز منو عشقت صدا کن ؛ که از فردا خبر هیچکس نداره

که از فردا خبر هیچکس نداره

♪♪♪♪♪

صدایت میکنم از عمق جانم ؛ که تو جان منی کل جهانم

چو غنچه لب به شیرینی تو وا کن ، که چون بلبل برای تو بخوانم

بیا به عهد خوت جانم وفا کن ؛ دل را از پلیدی ها رها کن

همین امروز منو عشقت صدا کن ؛ که از فردا خبر هیچکس نداره

که از فردا خبر هیچکس نداره