متن آهنگ بزن دلتو به دریا که غم باشه واسه فردا

 

یه حالیه حال دلم نشد بشی مال دلم

میبینم اون روزیو که میافتی دنبال دلم

راستشو بخوای دلم تنگته تو تنهاییام

تا حالم بد نشده قلبتو بردارو بیا

بزن دلتو به دریا که غم باشه واسه فردا

کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها

بزن دلتو به دریا که غم باشه واسه فردا

کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها