متن آهنگ باخ سیز قیزلار بلسیز سون عاشقی

 

ینه نخبر ینه نولور ینه نیه بوش بوش دینیرسن

اوزومه باخ گوروم سنه نه اولور نیه قاش قاباغلی گورونورسن

آخه بیز نقدر آیری قالاغ به سوز ورمیشدین بیر اولاغ

آخه منده انسانام باشا دوش یوخ بلن اولماز گلن

باخ سیز قیزلار بلسیز سون عاشقی ترک ادرسیز

اول بوش امید لر وریب سورا آیرلاسیز گدسیز