متن آهنگ سامان باید میرفتی

 

شاید باید میرفتی تا قدرت رو بدونم

از وقتی اسمت شده ورد زبونم

با رفتن تو انگار زندگیمم سفر کرد

دریا زد و با موجاش بختمو در به در کرد

خلاصه با رفتنت منم دیگه نموندم

روز و شبامو بی تو آتیش زدم سوزوندم

خلاصه با رفتنت منم دیگه نموندم

روز و شبامو بی تو آتیش زدم سوزوندم

آتیش زدم سوزوندم

♫♫♫

با رفتن تو شادی پر زد به آسمون ها

بی تو گل آرزو خشکید یه گوشه تنها

از وقتی رفتی خورشید اینجا دلش گرفته

یه قاب عکس خالی چشمات یادش نرفته

چشمات یادش نرفته

خلاصه با رفتنت منم دیگه نموندم

روز و شبامو بی تو آتیش زدم سوزوندم

خلاصه با رفتنت منم دیگه نموندم

روز و شبامو بی تو آتیش زدم سوزوندم

آتیش زدم سوزوندم