متن آهنگ مرتضی سرمدی وابسته

 

عشقم به تو وابستم من هر جا تو بگی هستم من

دنیام به چشات بنده وقتی که چشات میخنده

دنیام به چشات بنده وقتی که چشات میخنده

دست به دستم بده تو کم کنم خستگیتو

من کنارت خوبم بگو وابستمی تو

دست به دستم بده تو کم کنم خستگیتو

من کنارت خوبم بگو وابستمی تو

♫♫♫

خوشحالم که تو رو دارم نمه نمه دل به تو دادم

آرومم تو کنارم هستی من این حالو دوست دارم

آرومم تو کنارم هستی من این حالو دوست دارم

دست به دستم بده تو کم کنم خستگیتو

من کنارت خوبم بگو وابستمی تو

دست به دستم بده تو کم کنم خستگیتو

من کنارت خوبم بگو وابستمی تو

♫♫♫

دست به دستم بده تو کم کنم خستگیتو

من کنارت خوبم بگو وابستمی تو

دست به دستم بده تو کم کنم خستگیتو

من کنارت خوبم بگو وابستمی تو