متن مداحی داره میرسه بوی محرم

 

داره میرسه بوی محرم ، بوی عشقِ و جنون

داره میرسه بوی محرم ، بوی عشقِ و جنون

بوی عطر سری که بریده بوی میدون خون

داره میرسه قافله کم کم ، داره میرسه ماه محرم

ماه ماتم و اشرف آدم ، یا عزیز الله

یه کاری کن خدا … نشه رقیه باز اسیر نشه یه روزه عمه پیر

امان امان امان ، حسین حسین حسین