متن آهنگ چشمام داره سیایی میره

 

♪► چشمام داره سیاهی میره همین الانشم بیایی دیره

♪► دیگه سایتو با تیر میزنم با اینکه میدونم خوب نیست زیادی کینه

♪► شره نکنه نریزه آرایشت خیلی غلیضه

♪► فکرت مسمومه مریضه برو بی خیال ما شو جون عزیزت

♪► من خستم سمتم نیا اصلا نباشی هستن برو چی میخوایی از من

♪► من خستم سمتم نیا صالا نمک نداشت دستم ولی خب باز ناز شستم