متن آهنگ من خستم سمتم نیا اصلا

 

چیه چرا شدی دو دل چرا زیر چشات گوده ♪♫

چقدر لاغر چه شکسته شدی تو که نبودی این مدل ♪♫

چقدر رفتارات رو مغزمن برو دست بردار از سرم ♪♫

دیگه پاک کن شماره و عکسمم به خودم قول دادم از تو نگذرم ♪♫

من خستم سمتم نیا اصلا نباشی هستن برو چی میخوایی از من ♪♫

من خستم سمتم نیا اصلا نمک نداشت دستم ولی خب باز ناز شستم ♪♫