متن مداحی کربلا دارالنعیم زینب است

کربلا دار النعیم زینب است کعبه خود تحت حریم زینب است

عمر زینب وقف مولا بود و بس او به زهرا المثنی بود و بس

چهره حیدر چو حق آیینه زد سنگ زینب را حسین بر سینه زد

عشق با زینب تبانی کرده است رنگ گل را ارغوانی کرده است

هست کیش رهبریت کیش او صبر زانو میزند در پیش او

شاخص شخصیت زینب حیاست گر بگویم دومین زهرا سزاست

کیست زینب قدرت کل امم عرش را با فرش میدوزد به هم

همطراز زینب کبری کجاست؟ هر زنی را زینبی خواندن خطاست

زینب کبری ذلیل و خوار نیست از زنان کوچه و بازار نیست

در رگ سرخ شهیدان شط اوست حضرت عباس هم در خط اوست

مدعی رسوا شدی گر تاختی قهرمان کوفه را نشناختی

گر حسین معجز نمایان میکند خواهرش تفسیر قرآن میکند

عرشیان چون بر حسین دل باختند در سما هم زینبیه ساختند

ضد حق طرح جنون را رد نکن راه این دیوانگان را سد نکن

این پدیده شاهکاره زینب است سر شکستن راه کار زینب است

مرغ دل را او سخنگو کرده است کربلا را کربلا او کرده است

او گشوده قفل شهر شام را او به بند انداخته حکام را

گر امیر شام را زور و زر است پیش زینب از مگس هم کمتر است

از ازل حوا و آدم زینبیست فاش میگویم خدا هم