متن مداحی صلو علیک یا ملیک السما

 

صلو علیک ملیک السما ای کشته حسادت دنیا

صلو علیک ملیک السما ای تشنه مقطع عزا یا ابا عبدالله

مظلوم بودی و از آب فرات محروم بودی و

قلبت می تپید زنده بودی و رگ هاتو برید

می پاشه خون تو به آسمون ای کشته فتاده به هامون

زخماتو میدی به زینب نشون ای صید دست و پا زده در خون یا ابا عبدالله

تنها بودی و فکر خیمه و زنها بودی و

سنگت میزدن بعضیا چقدر نزدیک میزدن

حتی بهت نمیدادن مجال تا یک نفس بگیری گودال

از ذوالجناج تو دارم سوال کی پیکرت رو کرده پا مال یا ابا عبدالله

تشنه بودی و زیر حجمه دشنه بودی و

خنجر رو کشید زنده بودی و که سر رو برید