متن مداحی اگر که یارت تو بستر افتاد غمت نباشه

 

اگر که یارت تو بستر افتاد غمت نباشه

سرت سلامت ، فاطمه جون داد غمت نباشه

شکر خدا کم نشد مویی از سرت علی

فاطمه سربازتِ میشه پرپرت علی

نگاه نکن از پا افتادم ، نگاه نکن خَستم

دارم میبینم تنهایی با چشمای بستم

به پای عشق تو ، تا آخرش هستم ، تا آخرش هستم

سَرت رو بالا بگیر علی جان ، خدا بزرگه

تموم این شهر بیخبر از مان خدا بزرگه

سَرت رو بالا بگیر علی جان ، خدا بزرگه

تموم این شهر بیخبر از مان خدا بزرگه

موی منم شد سفید ، با محاسنت علی

نمیمونه رو زمین خونِ محسنت علی

تو حضرت دریایی و کل زمین قطره

بین همه مشتاقات من ، عاشقترین قطره

فدایِ تو خونم تا آخرین قطره ، تا آخرین قطره

نگاه نکن از پا افتادم ، نگاه نکن خَستم

دارم میبینم تنهایی با چشمای بستم

تو اون مسیری که تا قیامت ، ادامه داره

به پایِ عشقت راهِ شهادت ادامه داره

از تو چه پنهون دلم بی قراره رفتنِ

زمزمه ی آخرم روزه ی بی کفنِ

چه صحنه ای پیش چشمامه وقتی میرم از حال

حسینم و بی سر میبینم میون اون گودال

خونین و خاک آلود برهنه و پا مال