متن مداحی همیشه دل بی قرارم شبای قبل محرم

 

همیشه دل بیقرارم شبای قبل محرم

تا لحظه ای که بپیچه صدای طبل محرم

چه خوبه کوچه ها‌ دوباره حال غم بگیرن

همه علم کشا بیان و باز علم بگیرن

مثل رسول ترک‌ عرق خورا دهان و شستن

میخوان دو ماه میونداری کنن دو دم ‌بگیرن

با اذن حضرت فاطمه مادرش لباس مشکی میپوشم

همه ی فخر ما اینه برا حسین غلام حلقه به گوشم

یاحسین یاحسین ، یاحسین یاحسین

دوباره ماه عزا و دوباره ماه محرم

نشسته روی دلامون غبار ماه محرم

روضه خونا به هر زبون مصیبتی میخونن

آذریا میان با چه حرارتی میخونن

یاده گذشته ها زنده میشه میون روضه

وقتی قدیمیا نوحه ی سنتی میخونن

یه پیر مرد و دیدم که عصا زنون با پاهای خسته میره

به زیر سایه ی پرچم یا حسین پشت سر دسته میره

یاحسین یاحسین ، یاحسین یاحسین

اگر که روضه میگیریم فقط برای حسینه

محرما رو لبامون فقط نوای حسینه

یه دهه نوکری برا حسین صفایی داره

خدایی این محرما عجب شبایی داره

چشم انتظار روضه ی شب هفتمم آخه

علی اصغرش دست گره گشایی داره

دخیل روضه ی دست بریده ی تک یل ام البنینم

میدونم از کرم ابوفاضله که زائره اربعینم

یاحسین یاحسین ، یاحسین یاحسین