متن مداحی یا علی یا علی ما سپاه فتح خیبریم

 

یا علی یا علی ما سپاه فتح خیبریم رهروان راه حیدریم

غیرت و عزت ایرانی هست الله اکبر

تا ابد شور جمارانی هست الله اکبر

یک سلیمانی ما رفت ولی الله اکبر

بیست میلیون سلیمانی هست الله اکبر

چه سپاهی چه امیری چه مصباح منیری

چه فرمانده کلی چه یاران دلیری

علی اسدالله علی ولی الله

یا علی یاعلی ، یا علی یاعلی

​خون این شهید برکت است

این شروع فتح و نصرت است

وقت برپایی یک عاشوراست الله اکبر

صحن لبریز سلیمانی‌هاست الله اکبر

حاج قاسم وسط معرکه گفت الله اکبر

فتح قدس است که پیروزی ماست الله اکبر

چه امیری چه امامی چه شوری چه جلالی

همه منتقم هستیم چه لبیک قیامی

علی اسدالله علی ولی‌الله