متن آهنگ چته رفیق عاشق من

 

چته رفیق عاشقِ من ، چرا سراغِ اونکه رفته رو ازم داری میگیری

اون بر نمیگرده پیشت بسه دیگه بهونه گیری

اگه به فکر اون باشی یه روزی از غصه میمیری

ببین چه حال و روزی داری ، تمومِ زندگیت شده سه چارتا عکسِ یادگاری

منتظر یه فرصتی شروع کنی به گریه زاری

این دستِ تقدیر عزیز من تو تقصیری نداری

چته رفیق عاشقِ من ، چرا سراغِ اونکه رفته رو ازم داری میگیری

اون بر نمیگرده پیشت بسه دیگه بهونه گیری

اگه به فکر اون باشی یه روزی از غصه میمیری

ببین چه حال و روزی داری ، تمومِ زندگیت شده سه چارتا عکسِ یادگاری

منتظر یه فرصتی شروع کنی به گریه زاری

این دستِ تقدیر عزیز من تو تقصیری نداری

اونو فراموشش بکن اون دیگه عشقتو نمیخواد

دیگه مثلِ قدیما اون سر قراراتون نمیاد

اون حالا با یکی دیگه نشسته بهت میخنده

چشماشو رو به این همه گریه و زاریات میبنده

چته رفیق عاشقِ من ، چرا سراغِ اونکه رفته رو ازم داری میگیری

اون بر نمیگرده پیشت بسه دیگه بهونه گیری

اگه به فکر اون باشی یه روزی از غصه میمیری

ببین چه حال و روزی داری ، تمومِ زندگیت شده سه چارتا عکسِ یادگاری

منتظر یه فرصتی شروع کنی به گریه زاری

این دستِ تقدیر عزیز من تو تقصیری نداری