متن آهنگ چقدر بزرگ شدی خواهری

 

♪♪ چقدر بزرگ شدی خواهری ، چقدر درست بزرگ شدی خواهری

♪♪ مثه پنجه آفتاب میمونی و من با دلم تو کوچه گرگ شدیم خواهری

♪♪ اندازه همه شبا شمعتم ، آب و نون چیه قدِ هوا لنگتم

♪♪ دستات سرد باشه اراده کنی یه ساعت بهم وقتی برات گرمِ شهر

♪♪ ببخش منو باد کوچه برد ، همه جا جز خونه برام مثل خونه شد

♪♪ اما تو دیگه مامانو جا نذار ، جلو چشماش برگ بده و شکوفه کن

♪♪ یادت نره دختر خونه مهلت موندنت مهلت مونه

♪♪ فقط یه شب اگه بی محلی کنی شاید خدا داشت به صبح نرسونه

♪♪ نه تو غصه چیزی رو نخور دلت از هرچی گرفت غریبی نکن

♪♪ تا وقتی من زندم هر کجا پاتو گذاشتی بده جلو سینتو

♪♪ توی اتاق بغلیت هنوز یه مرد مچاله است که اگه لبخند نزنی

♪♪ با خودش بهم میخوره معاملش