متن آهنگ به دیدن من بیا مهتاب در اومد

 

به دیدنِ من بیا مهتاب در اومد ، بیا عزیزم بیا صبرم سَر اومد

میدونی قلبم آروم نداره ، تو سینهِ من یه بیقراره

زنجیرو وا کن ز پا دیوونه من ، چشم انتظارم بیا به خونه من

به دیدن من بیا مهتاب در اومد بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد