تکست آهنگ به دیدن من بیا مهتاب در اومد

 

به دیدنه من بیا مهتاب در اومد بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد

میدونی قلبم آروم نداره تو سینه ی من یه بیقراره

زنجیرو وا کن ز پا دیوونه ی من چشم انتظارم بیا به خونه ی من

به دیدنه من بیا مهتاب در اومد بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد

میدونی قلبم آروم نداره تو سینه ی من یه بیقراره

زنجیرو وا کن ز پا دیوونه ی من چشم انتظارم بیا به خونه ی من