تکست ترانه میگن هیچ عشقی تو دنیا

 

♪‼ میگن هیچ عشقی تو دنیا مثله عشقه اولین نیست

♪‼ میگذره یه عمری اما از خیالت رفتنی نیست

♪‼ داغه عشقه هیچکی مثله اونکه پس میزنتت نیست

♪‼ چقده تنهاشی وقتی هیچکسی هم قدمت نیست

♪‼ هیچکسی هم قدمت نیست

♪‼ میگن هیچ عشقی تو دنیا مثله عشقه اولین نیست

♪‼ میگذره یه عمری اما از خیالت رفتنی نیست

♪‼ داغه عشقه هیچکی مثله اونکه پس میزنتت نیست

♪‼ چقده تنهاشی وقتی هیچکسی هم قدمت نیست

♪‼ چقده سخته بدونی اونکه میخوایش نمیمونه

♪‼ که دلش یه جایه دیگست و همه وجودش ماله اونه