تکست آغلاما آغلاما گوی باهار اولسون یار

 

♪─♪ یل وردی سیندیردی سنبلومیزی یار

♪─♪ فلک آیری سالدی هر ایکیمیزی یار

♪─♪ بیرده چیتین گوراخ بیربیری میزی یار

♪─♪ آغلاما آغلاما گوی باهار اولسون یار

♪─♪ اولموشام مجنونون داغلار دولانام یار

♪─♪ سن شیرین من فرهاد داغلاری یارام

♪─♪ یار کرم اصدینین اتونا یانام یار آغلاما

♪─♪ آقلاما یل گوزلرینی یار گلمیشم

♪─♪ یانوا بیل سوزلریمی یار