متن مداحی چادر نمازت سایه ی روی سرمه

 

چادر نمازت ، سایه ی رویِ سرمه ، عمریه که یاورمه

ارثیه ی مادرمه و دلخوشی خواهرمه

دنیا با تو ، برکت داره ، شیعه از تو عزت داره

ماشاءالله به این جبروت ، ماشاءالله به این عظمت

نورانی شد زمین خدا به این برکت

صلی الله علی زهرا خیر النساء

صلی الله علی زهرا خیر النساء

♫♫♫♫

چادر‌ نمازت ، وقت جهاد سنگرتِ ، حرف تو با دخترتِ

که چادرت تا روی سرته دست خدا یاورته

کوه قدرت ، “زینب زینب” اوج عزت زینب زینب

ماشاءالله به این همه نور ، ماشاءالله به این همه شور

جانِ عالم فدای تو ای غیور صبور ؛ صلی الله علی زینب بنت الهدی

صلی الله علی زینب بنت الهدی

ماشاءالله به این جبروت ، ماشاءالله به این عظمت

نورانی شد زمین خدا به این برکت

صلی الله علی زهرا خیر النساء ؛ صلی الله علی زهرا خیر النساء