متن آهنگ ناصر یعقوبی خونه آباد

 

بعد از این رحم نکن به دل دیوونه ی ما

بفرست هرچی غمه برای ویرونه ما

آخه ما خونه به دوشا غم سیلاب نداریم

واسه از دست دادنم ما که دیگه چیزی نداریم

آخه ای خونه آباد چه خوش خونه خراب کردی

منو زیر این اندوه و غصه تنها ول کردی

ای که هرشب تو هوات نفس میکشم هنوز

دیگه تمومه کار من دلم بسوز

آخه ای خونه آباد چه خوش خونه خراب کردی

منو زیر این اندوه و غصه تنها ول کردی

ای که هرشب تو هوات نفس میکشم هنوز

دیگه تمومه کار من دلم بسوز

♪♫♪♫♪♫

سرگذشتم هرچه اومد به سرم اگر که میشد نویسم

مینوشتم من از این غم من از این چشمای خیسم

ترک کردی تو منو ترک میکنم دنیا رو من

خار کردی تو منو ، بیزار از این دنیای من

آخه ای خونه آباد چه خوش خونه خراب کردی

منو زیر این اندوه و غصه تنها ول کردی

ای که هرشب تو هوات نفس میکشم هنوز

دیگه تمومه کار من دلم بسوز