متن حالا شهر زیر پامه زیر پاست

 

یادم میاد روزای اول مثه ماشینه خراب تو جاده اون بغل

منتظر کمک بودم یکی برسه ولی پیاده ادامه دادم رسیدم به شهر

حالا شهر زیر پامه زیر پاست تیم خوب مال منه ماله ماست

برندای کاستوم تنه منه توی موزیک دعوا شده بازم سر منه

بگو کی میخواد بجنگه وقتی ایران جمع منه جمه ماست

هر جا میرم احترام میذارن میشن خم و راست

کسی چیزی بگه میریزن فنا از چپ و راست

کارام جلو میره انگار خوب اومده تاس

من اونی ام که با سه میبرم روی آس

یادم میاد روزای اول مثه ماشینه خراب توو جاده اون بغل

شلوغ شده دیگه الآن دورم کانکشنا زیاد شده دورم

نمیگذریم ما از این فرصت پیشرفت میکنیم هر روز به سرعت

تموم شده دیگه ولی دورت موزیکامون داده به ما قدرت

نمی گذریم ما از این شهرت پیشرفت میکنیم هر روز به سرعت

فیریکی شو شده دنیا رسیدم به ته رویا

یادم میره همه حرفام یادم میره همه هدفام

یا میرسم ولی یادم میره هر دفعه چون بزرگتر میشه هدفه

نه نمیتونم باشم من به کم قانع

از بین میره هر کی بخواد بشه جلوم مانع

نزاییده آتو بدزدن از تو از آدمای وراج رد شو

چون خالی میکنن فقط مغزو با همه آدما حفظ کن مرزو

نذار ایده هاتو بدزدن از تو