تکست آهنگ ننه دارن منو میبرن

 

ننه دارن منو میبرن آی ننه

جلوشو بگیر منو نبرن آی ننه

ننه دارن منو میبرن آی ننه

جلوشو بگیر دل ندارم آی ننه

آی ننه من مسافرم آی ننه

ننه من مسافرم آی ننه

ننه گریه نکن پشت سرم